Hizmetlerimiz

NAKLİYE ORGANİZASYONU
 
1- Malın yükleme/boşaltma yerinin ve tarihinin Atak Lojistik'e bildirilmesini takiben firmanız adına;
Nakliye firmasının tespiti,
Detaylı navlun fiyatı alınması,
Teslim tarihi ve yeri anlaşması, tarafınızdan onay alınmak suretiyle yapılır.
2- Malın seyahat takibi yapılarak firmanız gerektiğinde bilgilendirilir. 
3- Nakliye firmasının malla birlikte getirmesi istenen evraklar organize edilir.
Konşimento
Kalite Kontrol Belgesi
A.TR ve EUR-1 Dolaşım Belgeleri
Sağlık Sertifikası
Çeki Listesi
Sigorta Poliçesi
4- Talebiniz doğrultusunda malın nakliyat sigorta poliçesi için tarafınızdan onay alınması şartı ile düzenletilir. 
5- Mal özel antrepoya getirilecek ise en uygun antrepo seçimi tarafımızca gerçekleştirilir.
 
DIŞ TİCARET BANKA İŞLEMLERİ
 
1- Akreditif Açılması; 
Proforma faturanın temin edilmesinin ardından, akreditifin açılması ile ilgili tüm işlemlerin yürütülmesi, açılan akreditifle ilgili dosya oluşturulması ve istendiğinde firmaya verilmesi, 
2- Akreditif Kapatma İşlemleri; 
Vadesi dolan akreditiflerin süre takipleri ve süresi sonunda akreditiflerin kapatma işlemlerinin yapılması, kapatılan akreditiflerin dosyasının firmaya teslimi, 
3- Ödemeler;
Banka aracılığı ile yatırılması gereken tüm vergi ve fonların adınıza yatırılması ve bunların belgelerinin ilgili birimlere iletilmesi, 
4- Belge Temini;
Banka tarafından istenecek her türlü bilgi ve belgenin adınıza temin ve tesliminin sağlanması, talebiniz doğrultusunda tarafımızca gerçekleştirilir.
 
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 
 
Firmamız dış ticaretin her alanında istenen detayda bilgiyi müşterilerine sunmaktadır. Danışmanlık hizmeti verdiğimiz başlıca konular şunlardır;
Yabancı Sermaye ve Teşvik Mevzuatı proje ve işlemleri danışmanlığı
Dış Ticaret Rejimleri
Dış ticarete ilişkin her türlü vergi mevzuatı danışmanlığı
4458 Sayılı Gümrük Kanunu danışmanlığı
4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu danışmanlığı
Serbest Bölge danışmanlığı
Dijital arşiv
 
DESTEK HİZMETLERİ
 
Firmanızın ithal/ihraç ettiği veya edeceği mallarla ilgili Gümrük İdareleri tarafından istenmesi durumunda aşağıdaki belgelerin temin edilmesi hizmeti de vermekteyiz.
Bakım Onarım Belgesi alınması
İthal Lisansı alınması
Kontrol Belgesi alınması
Gözetim Belgesi alınması
TSE , Kimyahane raporları alınması
Fiktif, genel antrepo, özel antrepo, antrepo izinleri ve kuruluş işlemleri
Teşvik belgelerinin çıkartılması, takip ve kapatılması işlemleri
Dahilde ve haricte işleme belgelerinin alınması ve kapatılması işlemleri
Marka ve isim tescil işlemleri
Tüketiciyi Koruma Garanti Belgesi işlemleri
Karayolu Uygunluk Belgesi işlemleri
PTT Onay Belgesi işlemleri
Telsiz Genel Müdürlük izinleri işlemleri
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Belgesi İşlemleri
Kültür Bakanlığı İzin Belgeleri işlemleri
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü izin belgeleri işlemleri
 
DİĞER HİZMETLERİMİZ
 
Ay sonu hesap mutabakatı,
Aylık işlem raporu,
İşlemin her aşamasında talebe bağlı olarak durum raporunun verilmesi,
Dijital arşiv hizmeti,
Mevzuat değişiklikleri ile ilgili düzenli bilgi aktarımını sağlanması,
Uygulama ile ilgili olarak Şirketiniz personeline eğitim verilmesi,
Her türlü çözüm ortaklığı sağlanması.
Transit işlemleri
Posta Gümrük işlemleri
Akaryakıt ve Kumanya ile ilgili işlemler
Tasfiye edilecek eşyaya ilişkin işlemler
Gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna
Geri Gelen E?ya işlemleri
Sınır Ticareti işlemleri

© Copyright 2015 | Atak Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi